Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams 2021-2025

Geldend van 06-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams 2021-2025
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams 2021-2025
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hardinxveld-Giessendam/101743/101743_4.html
  2. artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2021 Nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-141230

Onbekend.