Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ Heemstede centrum 2021-2025 (Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ Heemstede centrum 2021-2025 (Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025)
Citeertitel Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening is bekendgemaakt na een gehouden draagvlakmeting in april 2021. Er is voldoende draagvlak voor een BIZ. Wijziging artikelen 10 en 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Wijziging regeling

22-12-2021

gmb-2021-476192

935337
07-05-2021 01-01-2021 01-01-2022 Nieuwe regeling

26-11-2020

gmb-2021-141074

690052