Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

Geldend van 23-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant
Citeertitel Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, economie, energie, wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 artikel 2.4, 2.5, 2.10, bijlage 2

14-03-2023

prb-2023-3299

Onbekend.
23-03-2023 15-02-2023 25-03-2023 artikel 2.5

14-03-2023

prb-2023-3128

C2311044/5229227
08-12-2022 23-03-2023 artikel 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, bijlage 2

29-11-2022

prb-2022-14417

C2304641/5155897
30-03-2022 08-12-2022 paragraaf 2, 3, artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, bijlage 2

22-03-2022

prb-2022-3463

C2294487/5041525
06-05-2021 30-03-2022 nieuwe regeling

26-04-2021

prb-2021-3491

C2279211/4869773