Regeling vervallen per 09-03-2022

Regeling bekostiging voorzieningen ter bevordering van onderwijskansen gemeente Apeldoorn

Geldend van 01-08-2021 t/m 08-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling bekostiging voorzieningen ter bevordering van onderwijskansen gemeente Apeldoorn
Citeertitel Regeling bekostiging onderwijskansen 2021- 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 165 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs
  4. artikel 168 van de Wet op het primair onderwijs
  5. artikel 168a van de Wet op het primair onderwijs
  6. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Apeldoorn/652366/CVDR652366_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling bekostiging voorzieningen ter bevordering van onderwijskansen 2020 – 2021. Artikel 5 lid 5 treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2021 09-03-2022 nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-134214

Onbekend.