Regeling vervallen per 16-08-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de gegevensverstrekking aan overheden (Verordening gegevensverstrekking BRP)

Geldend van 08-05-2021 t/m 15-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de gegevensverstrekking aan overheden (Verordening gegevensverstrekking BRP)
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking BRP
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  4. artikel 2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2021 16-08-2023 nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-133639

Onbekend.