Nadere regels bomen(bescherming)

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels bomen(bescherming)
Citeertitel Nadere regels bomen (bescherming)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Bomenbescherming
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/654944/CVDR654944_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regels vervangen de Nadere regels bomen(bescherming) vastgesteld op 1-9-2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 Nieuwe regeling

01-02-2021

gmb-2021-130557

Onbekend.