Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)

Geldend van 23-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)
Citeertitel Verordening Auditcommissie 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. artikel 84 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2021 nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2021-121205

Onbekend.