Ondermandaatregeling team fysiek domein

Geldend van 20-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ondermandaatregeling team fysiek domein
Citeertitel ondermandaatregeling team fysiek domein
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp mandaat
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/656101/CVDR656101_1.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/656099/CVDR656099_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2021 01-04-2021 nieuwe regeling

08-04-2021

gmb-2021-121106

2021-003525