Ondermandaatregeling team fysiek domein

Geldend van 20-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Ondermandaatregeling team fysiek domein

Nijverdal, 8 april 2021 Nr. 2021-003525

De manager team fysiek domein;

gelet op de mandaatregeling burgemeester en wethouders 2021 van 23 maart 2021, nr. 2021-007735, alsmede de mandaatregeling burgemeester van 23 maart 2021, nr. 2021-007736;

besluit:

I. te verlenen aan de hierna genoemde functionarissen (kolom 1) tot het aangaan van de daarbij vermelde overeenkomsten (kolom 2) en tot het daarbij vermelde bedrag (kolom 3) met de bevoegdheid deze overeenkomsten te ondertekenen, een en ander onder de voorwaarden van de besluiten van 23 maart 2021, nrs. 2021-007735 en 2021-007736;

Functionaris

Aard van de bevoegdheid

Maximaal bedrag

Beleidsmedewerker B/C vastgoed

het aangaan van overeenkomsten welke nodig zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van beleid en projecten binnen het taakgebied van vastgoed

€ 35.000,-

Beleidsmedewerker B/C grondzaken

het aangaan van overeenkomsten welke nodig zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van beleid en projecten binnen het taakgebied van grondzaken

€ 35.000,-

Medewerker beheer en onderhoud E vastgoed

het aangaan van overeenkomsten welke nodig zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van beleid en projecten binnen het taakgebied van vastgoed

€ 10.000,-

Projectvoorbereider B vastgoed

het aangaan van overeenkomsten welke nodig zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van beleid en projecten binnen het taakgebied van vastgoed

€ 10.000,-

II. dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking, en werkt terug tot 1 april 2021.

III. deze regeling kan worden aangehaald als ondermandaatregeling team fysiek domein.

Ondertekening

De manager voornoemd,