Beleidsregels zonnevelden (1.38)

Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels zonnevelden (1.38)
Citeertitel Beleidsregels zonnevelden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregels zonnevelden
Externe bijlagen exb-2021-21451

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2021 nieuwe regeling

31-03-2021

gmb-2021-111823

1.38