Regeling vervalt per 01-07-2028

Nadere regels energietransitieleningen voor kleine bedrijven en organisaties gemeente Rotterdam 2020

Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2028

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels energietransitieleningen voor kleine bedrijven en organisaties gemeente Rotterdam 2020
Citeertitel Nadere regels energietransitieleningen voor kleine bedrijven en organisaties gemeente Rotterdam 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Rotterdam 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2028.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2023 01-07-2028 artikel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, bijlage 2

04-07-2023

gmb-2023-303574

2023, nummer 125
01-03-2023 13-07-2023 artikel 1

21-02-2023

gmb-2023-85182

2023, nummer 25
17-03-2022 01-03-2023 artikel 3, 9

22-02-2022

gmb-2022-119400

2022, nummer 51
09-07-2021 17-03-2022 artikel 1, 6

29-06-2021

gmb-2021-218235

Gemeenteblad 2021, nummer 136
07-04-2021 09-07-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-104612

Gemeenteblad 2021, nummer 65