Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 01-01-2024 wijziging artikel 1

04-07-2023

prb-2023-7642

2023000928
23-12-2022 07-07-2023 Wijziging artikelen 5, 8, 14, 15 en 16

20-12-2022

prb-2022-15288

2022002085
01-01-2022 23-12-2022 wijziging artikelen 4 en 11, invoeging van artikelen 16 en 17

21-12-2021

prb-2021-12774

2021002336
01-04-2021 31-12-2021 nieuwe regeling

23-03-2021

prb-2021-2254

2021000514