Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021
Citeertitel Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Emmen/607556/CVDR607556_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2021 Wijziging regeling

09-03-2021

gmb-2021-86993

Onbekend.