Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021
Citeertitel Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Emmen/607556/CVDR607556_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2021 Wijziging regeling

09-03-2021

gmb-2021-86993

Onbekend.