Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over de basisregistratie adressen en gebouwen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam)

Geldend van 20-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over de basisregistratie adressen en gebouwen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam)
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-16372

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Edam-Volendam 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Edam-Volendam/655625/CVDR655625_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2021 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2021-85268

Z20085595/D-RVS-2076397