Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 15-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Citeertitel Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2021 nieuwe regeling

24-02-2021

bgr-2021-214

Onbekend.