Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het subsidieplafond 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Geldend van 07-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het subsidieplafond 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020
Citeertitel Subsidieplafonds 2021 EFRO React-EU
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies
  5. artikel 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies
  6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Gelderland/655340/CVDR655340_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2021 artikel 2 tweede lid onderdeel a en b

07-09-2021

prb-2021-8948

Onbekend.
13-03-2021 07-10-2021 nieuwe regeling

09-03-2021

prb-2021-1880

2014-016804