Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregel TONK gemeente Utrecht

Geldend van 09-07-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel TONK gemeente Utrecht
Citeertitel Beleidsregel TONK gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregel TONK gemeente Utrecht
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Participatiewet
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2021 01-01-2021 01-01-2022 Verlenging TONK regeling en vervallen voorwaarde zelfstandige woonruimte

06-07-2021

gmb-2021-219861

Onbekend.
12-03-2021 01-01-2021 Nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-77287

Onbekend.
01-01-2021 09-07-2021 gewijzigde regeling

18-05-2021

gmb-2021-158525

Onbekend.