Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

Geldend van 11-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021
Citeertitel Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  4. artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2021 01-03-2021 Nieuwe regeling

17-02-2021

gmb-2021-73970

Onbekend.