Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent financiën (Financiële verordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Geldend van 10-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent financiën (Financiële verordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)
Citeertitel Financiële verordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 van de Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/629059/CVDR629059_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2021 nieuwe regeling

06-01-2020

bgr-2021-194

Onbekend.