Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 17-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hellendoorn 2021
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hellendoorn 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2021 01-01-2021 wijziging artt. 8 en 11

13-07-2021

gmb-2021-233471

Nr. 2021-017909
11-03-2021 01-01-2021 17-07-2021 nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-69350

2021-004898