Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van gevallen van activiteiten waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden gedaan

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoeterwoude
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van gevallen van activiteiten waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden gedaan
Citeertitel Aanwijzing gevallen van activiteiten waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden gedaan Gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 aanhangig

18-02-2021

gmb-2021-67391

Onbekend.