Regeling vervallen per 23-05-2023

Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede

Geldend van 11-03-2023 t/m 22-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede
Citeertitel Verordening kwaliteit leefomgeving 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp Leefomgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  5. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  6. artikel 12 van de Monumentenwet BES
  7. artikel 15 van de Monumentenwet BES
  8. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  9. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  10. https://wetten.overheid.nl/BWBR0024929/2009-01-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit parkeren grote voertuigen

Beleidsregel uitstallingen in de openbare ruimte

Nadere regels aanleggen van uitwegen

Nadere regels voeren van handelsreclame

Nadere regels voor terrassen bij horecabedrijven

Selectiecriteria aanwijzing beschermd stads- en dorpsgezicht

Selectiecriteria aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

Overzicht beschermde bomen

Nadere regels bomen(bescherming) /toetsingscriteria

Besluit uitlaatgebied honden

Nadere regels standplaatsen

Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2023 23-05-2023 Wijziging art. 7.1, 7.4, 7.8 en 7.11 / vervallen van art. 7.12 tm 7.24 / wijz toelicht. l tm n / wijz. bijl 1.2

07-03-2023

gmb-2023-104741

Onbekend.
11-03-2023 12-03-2023 Wijziging Art. 5.26

19-12-2022

gmb-2023-16599

Onbekend.
01-04-2022 11-03-2023 Wijz. Hfdst. 10, art. 10.15, lid 2 tm 4; art. 10.16, lid 3; art. 10.23a; art. 10.27a; art. 14.1, lid 1; art. 14.2, lid 1; art 14.2, lid 5; Bijlage 1.2; Bijlage 14.2

13-12-2021

gmb-2022-210

Onbekend.
01-05-2021 01-04-2022 Nieuwe regeling

01-02-2021

gmb-2021-67141

2000093478