Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de subsidie voor groene daken (Stimuleringsregeling groene daken 2021)

Geldend van 27-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederweert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de subsidie voor groene daken (Stimuleringsregeling groene daken 2021)
Citeertitel stimuleringsregeling groene daken 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2021 nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-59251

Onbekend.