Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor het historisch stadsbeeld (Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021)

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor het historisch stadsbeeld (Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021)
Citeertitel Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/647544/CVDR647544_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-54445

20.0631