Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021
Citeertitel Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening uitsluitend recht beschut werk
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012
  3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2021 Nieuwe regeling

16-02-2021

gmb-2021-51984

2021-002255