Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg (Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg (Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020)
Citeertitel Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021 nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-50873

Onbekend.