Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis
Citeertitel Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637869

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2022 artikel 2, 3

15-02-2022

prb-2022-2149

Onbekend.
16-02-2021 24-02-2022 Nieuwe regeling

09-02-2021

prb-2021-1174

PB 07-2021