AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 11-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet Kinderopvang gemeente Brummen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet Kinderopvang gemeente Brummen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2021-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021 wijziging

26-01-2021

gmb-2021-40022

Z055000 / D347999
01-01-2010 11-02-2021 nieuwe regeling

11-03-2010

Gemeente Thuis 24 maart 2010

BW10.0083/MSw