AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2010 t/m 10-02-2021

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk BW10.0083/MSw

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

  • 1.

    De directeur van de GGD Gelre-IJssel aan te wijzen als toezichthouder voor de Wet Kinderopvang.

  • 2.

    Punt 5 van het collegebesluit van 9 november 2005 in te trekken waarin de inspecteurs van de GGD Gelre-IJssel zijn aangewezen als toezichthouders voor de Wet Kinderopvang.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 11 maart 2010.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester N.E. Joosten