Mandaatbesluit griffiepersoneel

Geldend van 03-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit griffiepersoneel
Citeertitel Mandaatbesluit griffiepersoneel
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2021 Neuuw besluit

17-12-2020

gmb-2021-30951

133024-2020