Regeling innovatiesubsidie

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Waterschap Vechtstromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Regeling innovatiesubsidie
Citeertitel Besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende nadere regels voor het verlenen van innovatiesubsidie (Subsidieregeling Innovatiesubsidie Vechtstromen)
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waterschap%20Vechtstromen/CVDR637774.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021 nieuwe regeling

12-01-2021

wsb-2021-954

B2021/3751