Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening Zoetermeer 2021

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening Zoetermeer 2021
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Zoetermeer 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/648620/CVDR648620_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 artikel 1

27-06-2023

gmb-2023-292764

2023-054090
22-01-2021 01-01-2021 07-07-2023 nieuwe regeling

13-01-2021

gmb-2021-19252

Onbekend.