Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de gemeentelijke schuldhulpverlening (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Zoetermeer 2021)

Geldend van 22-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de gemeentelijke schuldhulpverlening (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Zoetermeer 2021)
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Zoetermeer 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/648620/CVDR648620_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

13-01-2021

gmb-2021-19252

Onbekend.