Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel
Citeertitel Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 172 van de Gemeentewet
  2. artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021 nieuwe regeling

12-01-2021

gmb-2021-14020

20.25066