Nota parkeernormen Diemen 2020

Geldend van 16-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Diemen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota parkeernormen Diemen 2020
Citeertitel Nota parkeernormen Diemen 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Nota parkeernormen Diemen 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021 13-01-2021 Nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-13944

2020-107046