Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp gemeenschappelijke regeling regio arnhem nijmegen GR RAN
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2020-01-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Collegebevoegdheid tot subsidieverlening aan de st. Economic Board

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

22-12-2020

stcrt-2021-1920

20bij15618