Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb)
Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning Langedijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-351822

Onbekend.