Beleidsregel uitstroompremie 2021 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel uitstroompremie 2021 gemeente Heerde
Citeertitel Beleidsregel uitstroompremie 2021 gemeente Heerde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2020-07-01
  2. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-351582

Onbekend.