Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021
Citeertitel 10 - Verordening Veergelden Leeuwarden 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 10 - Verordening Veergelden Leeuwarden 2021

11-11-2020

gmb-2020-350754

Onbekend.