Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van bouwobjecten (Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van bouwobjecten (Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021)
Citeertitel Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Altena/644380/CVDR644380_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-350543

D2020-12-003383 / 2020-034035