Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021

Geldend van 20-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021
Citeertitel Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 216 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2023 paragraaf 4.8, 4.9, 4.10, artikel 2.4, 4.1, 4.2, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44

14-12-2022

prb-2023-4328

PZH-2022-819302470
16-04-2022 20-04-2023 paragraaf 4.6, 4.7, 4.8, artikel 1.1, 4.1, 4.5, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, toelichting

09-03-2022

prb-2022-4379

PZH-2021-795114135
01-01-2022 16-04-2022 paragraaf 4.6, 4.7, artikel 1.1, 4.1, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37

22-09-2021

prb-2021-11160

Onbekend.
01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

16-12-2020

prb-2020-10041

PZH-2020-761184113