Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent de Handleiding bijzondere wetten ‘Passende ruimte voor initiatief’

Geldend van 25-12-2020 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent de Handleiding bijzondere wetten ‘Passende ruimte voor initiatief’
Citeertitel Handleiding bijzondere wetten ‘Passende ruimte voor initiatief’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2020 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-348418

Onbekend.