Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2020)
Citeertitel Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlage exb-2020-71405

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/612548/CVDR612548_2.html
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2018. Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

17-12-2020

bgr-2020-1308

BBV/2020/9029