Regeling vervallen per 30-04-2024

Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD

Geldend van 27-07-2022 t/m 29-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD
Citeertitel Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KT
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft op 22-02-2022 wijzigingen betreft mandaat verzoeken gesloten jeugdhulp bekendgemaakt (punt 59 tm 63). Deze wijzigingen zijn in deze versie van de regeling beschikbaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2022 30-04-2024 bijlage 1

22-07-2022

gmb-2022-347141

S2022-13424
04-03-2021 27-07-2022 bijlage 1

31-01-2021

gmb-2021-64890

Z2021-00629
24-12-2020 04-03-2021 nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-346281

Onbekend.