Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent het aansluiten van een riolering (Aansluitverordening riolering gemeente Roerdalen 2020)

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roerdalen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent het aansluiten van een riolering (Aansluitverordening riolering gemeente Roerdalen 2020)
Citeertitel Aansluitverordening riolering gemeente Roerdalen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 121 van de Gemeentewet
  3. artikel 10.32a van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-345950

Z20-017943