Regeling vervalt per 01-01-2025

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021

Geldend van 24-01-2024 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2024 01-01-2025 Uitbreiding

16-01-2024

gmb-2024-35834

35286
27-07-2022 24-01-2024 Wijziging aanvullende collectieve zorgverzekering

12-07-2022

gmb-2022-340084

81783-2022
01-01-2021 27-07-2022 Nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-344081

131364-2020