Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft)
Citeertitel Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Delft uit 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-343447

4435223