Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2021

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2021
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 01-01-2022 Nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-343186

712038