Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent hondenbeleid Aagtenpark

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent hondenbeleid Aagtenpark
Citeertitel Hondenbeleid Aagtenpark
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-70118

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/627135/CVDR627135_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020 nieuwe regeling

02-12-2020

bgr-2020-1273

2020/17