Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 06-08-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Citeertitel Legesverordening 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 6 augustus 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2021 01-01-2022 bijlage 1

27-07-2021

gmb-2021-264980

Onbekend.
21-01-2021 06-08-2021 bijlage 1

12-01-2021

gmb-2021-17138

Onbekend.
22-12-2020 21-01-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-340604

Onbekend.