Regeling vervallen per 20-12-2022

Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal

Geldend van 01-01-2009 t/m 19-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal
Citeertitel Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009 20-12-2022 Nieuwe regeling

11-12-2008

Onbekend

Onbekend